AIRCON - професионално изграждане на климатични, вентилационни, отоплителни и хладилни инсталации

ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

Всичко за вентилацията – техническа информация, понятия, формули, схеми, всичко любопитно и интересно за вентилацията.
Вентилацията най-общо представлява съвкупност от мероприятия, чрез които се поддържа чистотата и подвижността на въздуха. Чрез вентилацията се постига в мястото на пребиваване на хората въздушната среда да не съдържа вредни газове, пари или прах с над пределно допустимата концентрация. Вентилационната инсталация представлява комплекс от съоръжения (вентилатори, филтри, нагреватели) и елементи (въздухопроводи, вентилационни решетки, дроселиращи устройства, шумозаглушители), чрез които се реализира вентилацията.